Contact
Telefoon
U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur!
E-mail

Wij beantwoorden uw vragen graag per e-mail.
Mail ons 24 per dag!

Formulier
Heeft u nog vragen?

Voor schriftelijke vragen kunt u ons contactformulier gebruiken.

» Naar het contactformulierAdres

SPRINTIS Schenk
GmbH & Co. KG
Sales Office BeNeLux
Industrieweg 13 A
1521 NC Wormerveer
Nederland

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hanteren onze websites in overeenstemming met de volgende gereguleerde beginselen:

Wij vinden het onze plicht om de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op te volgen en zorgen ervoor dat wij het beginsel van de minimale gegevensverwerking en het vermijden van gegevens in acht nemen.

1. Naam en adres van de verantwoordelijken evenals de functionaris gegevensbescherming

a)

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale wetten m.b.t. de gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en andere privacybepalingen is:

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Venn. met bep. aanspr.: SCHENK Verwaltungs-GmbH
Directeuren: Christian Schenk - Matthias Schenk

Ludwig-Weis-Straße 11 D-97082 Würzburg

Telefoon +49 (0) 931 40 41 6-0
Fax +49 (0) 931 40 41 6-100
E-mail [email protected]
www.sprintis.nl

b)

De functionaris gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

SiDIT GmbH
Langgasse 20
97261 Güntersleben

E-mail: [email protected]
https://sidit.de/

2. Verklaring van de begrippen

Wij hebben onze privacyverklaring conform het beginsel van duidelijkheid en transparantie vorm gegeven. Mochten er desondanks toch onduidelijkheden m.b.t. het gebruik van de diverse begrippen ontstaan, dan kunnen de desbetreffende definities hier worden ingezien.

3. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals bijv. uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres e.d. wanneer hiervoor een wettelijke grond bestaat. En juist daar moet volgens de AVG rekening met drie regels worden gehouden:

 1. U heeft ons een akkoordverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere doelen verleend, art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG. In dit verband wordt u uitgebreid door ons over het doel c.q. de doelen van de verwerking geïnformeerd en uw uitdrukkelijke akkoordverklaring wordt bij ons gedocumenteerd.
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een overeenkomst of voor het uitvoeren van contractuele maatregelen, art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG.
 3. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter garantie van onze rechtmatige belangen, tenminste als uw belangen, grondrechten en vrijheden niet zwaarder wegen, art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

Op de betreffende plaatsen wijzen wij u er echter telkens nog een keer op, op welke rechtsgrond de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt.

4. Het doorgeven van persoonsgegevens

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hierna genoemde doelen vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door als:

 1. u zich daarmee uitdrukkelijk, conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG akkoord heeft verklaard.
 2. het doorgeven conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG nodig is voor vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken en er geen reden tot aanname bestaat, dat uw te beschermen belangen op uitsluiting van de verwerking van uw gegevens berusten,
 3. voor het doorgeven conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat
 4. dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG voor de afwikkeling van overeenkomsten met u noodzakelijk is.

5. Opslagduur en verwijderen

Wij slaan alle persoonsgegevens, die u aan ons doorgeeft, slechts zolang op als wij deze nodig hebben om aan de doelen te voldoen, waarvoor de gegevens werden overgedragen, of zolang dit wettelijk is voorgeschreven. Als aan het doel is voldaan en/of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens door ons verwijderd of geblokkeerd.

6. SSL-encryptie

Deze website maakt in verband met de veiligheid en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijv. aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruik van een SSL-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser, wanneer deze van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotje-symbool in de browserregel.

Als de SSL-encryptie is ingeschakeld, kunnen derden niet meelezen wanneer u gegevens aan ons overdraagt.

7. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens evenals de aard en het doel van het gebruik

a) Bij het bezoek aan de website

Bij het openen van onze website zal door de op uw apparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website doorsturen. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Daarbij wordt de onderstaande informatie zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen totdat deze later automatisch weer wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • datum en tijd van de toegang
 • naam en URL van het geopende bestand
 • de website/app, van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL)
 • de gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw access-provider

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doelen verwerkt:

 • garanderen van een comfortabel gebruik van onze website
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit
 • voor andere administratieve doelen

Gegevens die aan u als persoon gekoppeld kunnen worden, zoals bijv. het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Mochten wij uw gegevens gedurende deze periode opslaan, dan worden deze gegevens gepseudonimiseerd, zodat een verwijzing naar u niet meer mogelijk is.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG. Ons geoorloofd belang volgt uit de hierna genoemde doelen voor het verzamelen van de gegevens. De verzamelde gegevens gebruiken wij in geen geval om een koppeling met u als persoon te kunnen maken.

b) Overeenkomst

aa) Afsluiten van de overeenkomst

In verband met de grond voor de overeenkomst zullen conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG alleen die persoonsgegevens worden verwerkt, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst.

Indien u daarnaast nog vrijwillige informatie verstrekt, zullen wij deze alleen op grond van de door u verstrekte akkoordverklaring conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG verwerken . Deze vrijwillige informatie gebruiken wij om een klantvriendelijke service aan te bieden en deze permanent te verbeteren.

bb) Klantaccount

U heeft bij ons de mogelijkheid een klantaccount aan te maken. Daarvoor worden naast uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst ook uw andere, vrijwillige gegevens evenals de door u in het verleden bij ons gedane aankopen opgeslagen en verwerkt. U kunt dit overzicht op ieder moment openen en zien welke aankopen u bij ons heeft gedaan. Deze gegevens zijn bedoeld om u bij uw volgende aankoop gemakkelijk met uw inloggegevens te kunnen aanmelden. Het zal u eveneens bij het regelen van uw aankoopactiviteiten helpen.

De rechtsgrond volgt uit de door u verstrekte akkoordverklaring conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG.

U heeft op ieder moment de mogelijkheid, uw gegevens in het klantaccount te wijzigen c.q. te verwijderen of uw account volledig te verwijderen. Wanneer u gebruik van deze functie maakt, wordt uw klantaccount met alle daarin opgenomen gegevens onmiddellijk verwijderd.

cc) Doorgeven van gegevens voor verzending

De voor de verzending van onze goederen noodzakelijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer tenminste indien vereist voor leveringen per koerier) geven wij door aan de betreffende koeriersdienst ter kennisgeving/afstemming van de levering van de goederen en voor het bezorgen van de goederen.

De rechtsgrond voor de verwerking volgt uit art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG.

Wij geven uw gegevens in dit verband door aan één van de onderstaande koeriersbedrijven . Van hen ontvangt u dan nadere informatie over de verwerking van uw gegevens:

DHL

DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, PLZ/Ort: 53113 Bonn, Telefon: +49/ (0) 228/ 18 20, [email protected] https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

DPD

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, [email protected], Tel. +496021 843-0; https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection

UPS

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Telefon: +491806 882 663; https://www.ups.com/de/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

dd) Het doorgeven van gegevens bij gebruik van online-betaaldiensten

Indien u in het kader van uw bestelling voor een betaling met één van de door ons aangeboden online-betaaldiensten kiest, zullen uw contactgegevens in het kader van de zo uitgevoerde bestelling aan deze dienstverlener worden doorgegeven. De rechtmatigheid voor het doorgeven van de gegevens volgt uit art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG, voor het doorvoeren van de door u gekozen betaalwijze evenals onze geoorloofde belangen conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG, zodat een gebruikersvriendelijke en ongecompliceerde afhandeling van de betaling mogelijk wordt gemaakt.

Bij de aan de online-betaaldienst overgedragen persoonsgegevens gaat het om de voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres, of andere gegevens, die voor de afwikkeling van de bestelling noodzakelijk zijn, evenals gegevens die in verband met de betreffende bestelling staan, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en btw in procenten, factuurinformatie enz.

Deze overdracht is voor de afwikkeling van uw bestelling met de door u gekozen betaalwijze nodig, in het bijzonder voor de bevestiging van uw identiteit, voor de administratie van uw betaling en de klantrelatie.

Let echter op: persoonsgegevens kunnen door de online-betaaldienst ook aan dienstverleners, aan toeleveranciers of andere verbonden bedrijven worden doorgegeven indien dat noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen uit uw bestelling te voldoen of omdat de persoonsgegevens in de opdracht verwerkt moeten worden.

Afhankelijk van de via PayPal gekozen betaalwijze, bijv. factuur of automatische afschrijving, worden de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens door PayPal aan kredietinformatiediensten overgedragen. Deze overdracht is bedoeld om uw identiteit en kredietwaardigheid in relatie tot de door u gedane bestelling te controleren. Om welk bureaus voor kredietregistratie het daarbij gaat en welke gegevens door de betreffende aanbieder in het algemeen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, vindt u in de betreffende privacyverklaring van de aanbieder :

PayPal

PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Sofortüberweisung

SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Duitsland

Bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u zich rechtstreeks wenden tot SOFORT, per e-mail ([email protected]) of schriftelijk (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, D-80339 München).

Heidelpay

Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland

Meer informatie over de gegevensbescherming ontvangt u ook rechtstreeks van Heidelpay www.heidelpay.de/datenschutz

Creditkaart

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg; [email protected]

c) Nieuwsbrief

Inhoud van de nieuwsbrief en gegevens voor aanmelding

Wij sturen u alleen dan een nieuwsbrief, wanneer u deze bij ons heeft besteld en wij uw akkoordverklaring conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG hebben ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief wordt bij aanmelding voor de nieuwsbrief concreet beschreven. Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief is uw e-mailadres voldoende. Wanneer u andere vrijwillige informatie zoals bijv. uw naam en/of uw geslacht aan ons doorgeeft, dan wordt dit uitsluitend voor de personalisering van de aan u gerichte nieuwsbrief gebruikt.

Double-opt-in en vastlegging

Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief gebruiken wij uit veiligheidsoverwegingen, zodat niemand met een vreemd e-mailadres zich kan aanmelden, de zogenaamde double-opt-in-methode. U ontvangt daarom na uw aanmelding voor onze nieuwsbrief eerst een e-mail met het verzoek, uw aanmelding te bevestigen. Pas met de bevestiging van de aanmelding wordt deze daadwerkelijk actief.

Bovendien wordt uw aanmelding voor de nieuwsbrief vastgelegd. Bij het vastleggen hoort ook dat het opslaan van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip, evenals door u opgegeven gegevens zoals het IP-adres. Wanneer u wijzigingen aan uw gegevens aanbrengt, worden deze wijzigingen eveneens vastgelegd.

Herroeping

Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment voor de toekomst herroepen. Daarvoor kunt u op de link voor het opzeggen van de nieuwsbrief aan het einde van iedere nieuwsbrief klikken of ons een e-mail aan het volgende e-mailadres sturen: [email protected]

Door het herroepen van uw akkoordverklaring blijft de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw akkoordverklaring tot aan het moment van herroeping onaangetast

Het gebruik van sendinblue

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruik van de e-mail tool sendinblue (Sendinblue GmbH, Köpenickerstr. 126, 10179 Berlin). Hiervoor worden de door u verstrekte gegevens aan sendinblue doorgegeven en verwerkt. Via dit systeem kunnen wij nagaan hoe de nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt.

Via de klik/open-rapportages van de e-mailcampagnes wordt de volgende technische informatie verzameld:

 • Informatie over het soort apparat
 • Informatie over het besturingssysteem en de browser
 • Het IP-adres van waaruit de e-mails werden geopend

Sendinblue is een Duits bedrijf, waarvan de servers zich in Duitsland bevinden, zodat ook zij aan de bepalingen van de BDSG en DSGVO zijn onderworpen.

Wij hebben tevens een overeenkomst voor de orderverwerking gesloten met sendinblue. Sendinblue heeft geen recht op het vrijgeven van uw gegevens.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming van sendinblue kunt u terecht op: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Het gebruik van de dienstverlener sendinblue is gebaseerd op onze legitieme belangen op grond van Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Onze belangstelling gaat uit naar het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

d) Contactformulier/e-mailcontact

Wij stellen op onze website een formulier beschikbaar dat u de mogelijkheid biedt, te allen tijde contact met ons op te nemen. Voor het gebruik van het contactformulier is de opgave van een naam voor een persoonlijke aanspreekvorm en een geldig e-mailadres voor het opnemen van contact nodig, zodat wij weten van wie de aanvraag komt en deze ook kunnen verwerken.

Wanneer u ons aanvragen via het contactformulier laat toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u vermelde contactgegevens, evenals uw IP-adres conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter b en f van de AVG voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die op uw aanvraag volgen c.q. voor de waarnemen van ons geoorloofd belang, namelijk de uitoefening van onze zakelijke activiteiten verwerkt.

Natuurlijk kunt u ons ook in plaats daarvan een e-mail aan het op onze website vermelde e-mailadres sturen. In dat geval verwerken wij en slaan uw e-mailadres op, evenals de door u in het kader van de in de e-mail vermelde informatie conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter b en f van de AVG voor de behandeling van uw bericht.

De aanvragen evenals de daarmee ontvangen gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst verwijderd, tenminste als zij niet voor andere contractuele doelen nodig zijn.

e) Google Fonts

Op onze websites maken wij gebruik van Google Fonts. Hierdoor kunnen lettertypen worden weergegeven. Google Fonts is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043). De koppeling van deze Web Fonts gebeurt door een rechtstreeks contact met een server, meestal een server van Google in de VS. Hierdoor worden wellicht de volgende gegevens aan de server overgedragen en door Google opgeslagen:

 • naam en versie van de gebruikte browser
 • de website, van waaruit de aanvraag plaatsvindt (referrer-URL)
 • het besturingssysteem van uw computer
 • de schermresolutie van uw computer
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • taalinstellingen van de browser c.q. het besturingssysteem, dat de gebruiker benut

Meer informatie kunt u vinden in de privacybepalingen van Google, die u hier kunt openen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Het gebruik van Google Fonts moet het lezen van onze website vergemakkelijken en grafisch prettiger vormgeven en gebeurt daarom op grond van onze geoorloofde belangen conform art. 6 lid 1 pag 1 letter f van de AVG.

f) Gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps API. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) aan een server van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) in de VS overgedragen en daar opgeslagen worden.

Google zal de via Maps verkregen informatie eventueel doorgeven aan derden, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Uw IP-adres wordt echter in geen geval met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. Toch moeten wij u erop wijzen dat het technische doorgaans mogelijk is, dat Google afzonderlijke gebruikers aan de hand van de verkregen gegevens zou kunnen identificeren.

Wij hebben er geen invloed op of uw persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen door Google voor andere doelen worden verwerkt. Indien u dat in ieder geval wilt voorkomen, dan kunt u de service van Google Maps uitschakelen en daarmee de overdracht van gegevens aan Google verhinderen. Daarvoor hoeft u slechts JavaScript in uw browser uit te schakelen. In dat geval worden geen gegevens overgedragen, u kunt de kaartweergave op onze website dan echter ook niet meer gebruiken.

De privacyverklaring van Google vindt u hier https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

Het gebruik van Google Maps is een service, waarmee u onze exacte locatie kunt zien, zodat u een eventueel bezoek aan ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps gebeurt daarom op grond van onze geoorloofde belangen conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

8. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine datapakketjes, die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies zijn bedoeld om informatie in verband met het gebruikte apparaat op te slaan. Een persoonlijke identificatie van u als persoon is door de cookies echter niet mogelijk.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doelen ter garantie van onze geoorloofde belangen evenals die van derden conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch op grond van de voorinstellingen van de browser. U kunt uw browser echter ook zo configureren dat er helemaal geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er telkens een melding verschijnt, voordat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Wanneer u de cookie-functie in uw browser volledig uitschakelt, kan het zijn dat u niet alle functies op onze website kunt gebruiken.

Onderstaand leggen wij uit welke verschillende soorten cookies er zijn, die wij gebruiken.

a) Sessie-cookies

Om het gebruik van ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken, plaatsen wij zogenaamde sessie-cookies, om te kunnen zien dat u sommige pagina’s van onze website al eerder heeft bezocht.

Zodra u onze website verlaat worden deze sessie-cookies automatisch verwijderd.

b) Tijdelijke cookies

Wij plaatsen ook cookies waarmee wij de mogelijkheid hebben om te herkennen wanneer u onze website weer bezoek en gebruik van onze diensten maakt. U hoeft de invoeren en instellingen die u de laatste keer heeft gedaan, niet opnieuw in te voeren.

Deze tijdelijke cookies worden voor een bepaalde vastgelegde periode op uw apparaat opgeslagen.

c) Cookies voor verbeteringsdoeleinden

Tenslotte plaatsen wij ook cookies in verband met verbeteringsdoeleinden. Deze registreren het gebruik van onze website statistisch en worden voor de verbetering van ons aanbod aan u geanalyseerd. Met deze cookies is het mogelijk om uw internetbrowser weer te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Deze cookies worden telkens na een vaste periode automatisch verwijderd.

9. Analyse- en trackingtools

Wij gebruiken op onze website de hierna genoemde analyse- en trackingtools. Deze zijn bedoeld voor een permanente verbetering van onze website en om de website al naargelang de behoeften vorm te geven.

Dat wil zeggen een geoorloofd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f van de AVG. De betreffende verwerkingsdoelen en categorieën van de gegevens kunnen in de betreffende tools worden gevonden.

a) Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna „Google“ genoemd).

Google Analytics gebruikt in dit verband cookies (zie punt 8). De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • naam en versie van de gebruikte browser
 • het besturingssysteem van uw computer
 • de website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • tijdstip van het serververzoek

wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Omdat wij de IP-anonimisering op onze website geactiveerd hebben, zal uw IP-adres door Google eerst echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden.

In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van onze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op onderstaande link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst, waarmee het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Google Analytics uitschakelen

b) Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de Hotjar-webanalysedienst van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel. : +1 (855) 464-6788).

Deze tool stelt ons in staat bewegingen op onze websites te volgen, waarop Hotjar wordt ingezet (zogenaamde heatmaps). Het legt bijvoorbeeld uit in hoeverre gebruikers scrollen, op welke knoppen ze klikken en hoe vaak. Bovendien is het mogelijk om, bij gebruik van deze tool, direct feedback te krijgen van onze websitegebruikers.

We zijn zo voorzien van waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in optimalisatie en marketingdoeleinden en in op interesses gebaseerd ontwerp van onze website in overeenstemming met art. 6 (1) f GDPR.
We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze tool. Daarom kunnen we alleen achterhalen op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Bepaalde elementen van de site die persoonlijke informatie over u of derden kunnen bevatten, worden automatisch verborgen door Hotjar en kunnen op geen enkel moment worden achterhaald.

Met behulp van "Do not Track Headers" geeft Hotjar elke gebruiker de mogelijkheid om te voorkomen dat het Hotjar-tool wordt gebruikt, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Het is een instelling die alle gangbare browsers in bijgewerkte versies ondersteunen. Hiertoe verzendt uw browser een aanvraag naar Hotjar, waarbij wordt geëist dat het volgen van de betreffende gebruiker wordt gedeactiveerd. Als u onze website bezoekt met verschillende browsers / computers, moet u de "Do Not Track Header" voor elke browser / computer afzonderlijk gebruiken.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies en informatie over uw browser: https://www.hotjar.com/opt-out
Raadpleeg voor meer informatie over Hotjar Ltd. en de Hotjar-tool: https://www.hotjar.com
Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

c) Google Remarketing

Wij gebruiken de remarketing-functie van Google Analytics om reclamecampagnes – inclusief Google AdWords-campagnes – aan de bezoekers van onze website te richten.

Daarbij worden u, gebaseerd op uw vorige bezoek aan onze website, bij uw bezoek aan andere websites van Google Display-netwerken relevante advertenties getoond.

De DoubleClick cookie biedt Google de mogelijkheid om zelf en andere derden doelgericht reclame aan te laten bieden, die op grond van uw vorige bezoek aan onze website en/of andere websites aan bepaalde interesses voldoet. Deze reclame kan op de websites van Google en/of andere exploitanten van het Google-reclamenetwerk worden weergegeven. Wij maken eveneens gebruik van de reclamefunctie van Google Analytics, om de effectiviteit van onze eigen reclamecampagnes te analyseren.

U kunt uw Google-advertentie-instellingen gepersonaliseerd aanpassen en bezwaar maken tegen op uw interesses gebaseerde advertenties van Google. In dat geval wordt de (aan iedere cookie individueel toegekende) cookie-ID van de DoubleClick cookies overschreven en kan niet meer met een bepaalde browser in verbinding worden gebracht.

Wanneer u alle cookies van uw apparaat wilt verwijderen, wordt mogelijk een nieuwe DoubleClick cookie geplaatst. Dan moet u uw herroepingsinstellingen eventueel vernieuwen. U kunt de DoubleClick cookie permanent uitschakelen door hier: http://www.google.com/settings/ads/plugin de betreffende browser-plug-in te downloaden en te installeren. U kunt het gebruik van cookies van derden ten behoeve van online-reclame op websites uit de VS http://www.aboutads.info/choices/ of websites van de EU http://www.youronlinechoices.com/ uitschakelen.

Indien u heeft ingestemd met uw Google-account, dat uw internet- en app-browserverloop door Google met uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account voor het personaliseren van advertenties wordt gebruikt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens, om doelgroepenlijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing te maken. Daarvoor worden door Google Analytics eerst voor u als gebruiker op onze website Google-geverifieerde ID’s verzameld die aan uw Google-account gekoppeld zijn. Vervolgens worden deze ID’s door Google Analytics tijdelijk gekoppeld met Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te verbeteren.

Klik a.u.b. hier voor een overzicht van de gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

d) Google AdWords

Op onze website maken wij gebruik van Google AdWords, een online-reclameprogramma van Google Inc. Daarbij wordt ook de conversion-tracking gebruikt. Met deze tool plaatst Google AdWords een cookie op uw apparaat wanneer u via een advertentie van Google op onze website terecht komt.

Na 30 dagen is de cookie niet meer geldig. Deze is niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Wanneer u als gebruiker onze website bezoekt en de cookie werkt nog, dan wordt voor ons en Google zichtbaar dat u op de betreffende advertentie heeft geklikt en naar onze website bent doorverwezen. Daarbij wordt aan iedere Google AdWords-klant een andere cookie toegewezen. Zo kunnen de cookies niet via de websites van de AdWords-klanten worden gevolgd.

Met de door conversion-cookies verzamelde gegevens worden conversion-statistieken voor AdWords-klanten gemaakt. Wij als klant van Google AdWords vernemen zo het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd en dan naar een website werd doorverwezen, die van een conversion-tracking-tag is voorzien. Wij krijgen bij deze procedure geen informatie waarmee wij u als gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

Wanneer u de tracking-procedure wilt afwijzen, kan de cookie van de Google-conversion-tracking via uw internetbrowser uitgeschakeld worden.

Gebruik eventueel de help-functie van de browser voor meer informatie. Meer informatie over de privacybepalingen van Google vindt u onder https://www.google.de/policies/privacy/.

10. YouTube

Onze website gebruikt de plug-in YouTube, dat door YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) wordt geëxploiteerd.

Wanneer u tijdens uw bezoek de YouTube-plug-in activeert, wordt verbinding met de servers van YouTube gemaakt en aan de YouTube-server doorgegeven welke pagina’s u bij ons heeft bezocht. Zo kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit verhinderen door voor uw bezoek aan onze website eerst uit te loggen bij uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybepalingen van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

De rechtsgrond volgt uit art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG. Het achterliggende reclamedoel moet als geoorloofd belang in de zin van de AVG worden gezien.

11. Rechten van de betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

a) Informatie

U heeft conform art. 15 van de AVG het recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Dit recht op informatie omvat daarbij informatie over

 • het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt
 • de categorieën van de persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers, aan wie uw gegevens meegedeeld werden of worden
 • de geplande opslagduur of tenminste de criteria voor het vastleggen van de opslagduur
 • het bestaan van het recht op correctie, het verwijderen, beperking van de verwerking of herroeping
 • het voldoen aan een reclamatierecht bij een toezichthoudende instantie
 • de herkomst van uw persoonsgegevens, tenminste indien deze niet bij ons werden verzameld
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evt. veelzeggende informatie over de bijzonderheden ervan

b) Correctie

Conform art. 16 van de AVG heeft u het recht op onmiddellijke correctie van bij ons opgeslagen persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.

c) Verwijdering

Conform art. 17 van de AVG heeft u het recht van ons te verlangen dat wij bij ons opgeslagen persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenminste als de verdere verwerking niet om een van de onderstaande redenen is vereist:

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die de verwerking conform het recht van de Europese Unie of de lidstaten, waaronder de verantwoordelijke valt, vereist, of voor de waarneming van een taak die het openbaar belang dient of bij de uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.
 • in verband met het geoorloofde belang op het gebied van de volksgezondheid conform art. 9 lid 2 letter h en i evenals art. 9 lid 3 van de AVG
 • voor het openbaar belang dienende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoelen of voor statistische doelen conform art. 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder alinea a) genoemde recht het realiseren van de doelen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig benadeelt
 • voor vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken

d) Beperking van de verwerking

Conform art. 18 van de AVG kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met onderstaande redenen verlangen

 • U bestrijdt de juistheid van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking is onrechtmatig en u wijst het verwijderen van uw persoonsgegevens af.
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelstellingen van de verwerking, u heeft deze echter nodig voor vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 van de AVG.

e) Kennisgeving

Wanneer u om een correctie of het verwijderen van uw persoonsgegevens of een beperking van de verwerking conform art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 van de AVG heeft gevraagd, delen wij dit mee aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens werden doorgegeven, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met buitensporige inspanningen gepaard gaat. U kunt van ons verlangen dat wij de namen van deze ontvangers aan u meedelen.

f) Overdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk, op de computer leesbaar formaat te ontvangen.

U heeft eveneens het recht, de overdracht van deze gegevens aan derden te verlangen, tenminste als de verwerking langs geautomatiseerde weg plaatsvond en op een akkoordverklaring conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a of op een contract conform art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG berust.

g) Herroeping

U heeft conform art. 7 lid 3 van de AVG het recht de door u aan ons verstrekte akkoordverklaring op ieder moment te herroepen. Door het herroepen van uw akkoordverklaring blijft de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw akkoordverklaring tot aan het moment van herroeping onaangetast In de toekomst mogen wij de gegevensverwerking, waarvan u de akkoordverklaring heeft herroepen, niet meer voortzetten.

h) Klacht

U heeft conform art. 77 van de AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

i) Herroeping

Indien uw persoonsgegevens op grond van geoorloofde belangen conform art. 6 lid 1 pag 1 letter f van de AVG worden verwerkt, heeft u het recht, conform art. 21 van de AVG bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan te tekenen, voor zover daarvoor redenen zijn die uit uw bijzondere situatie voortkomen of zich op de herroeping tegen direct marketing richt. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder opgaaf van de bijzondere situatie door ons wordt uitgevoerd. Wanneer u van uw herroepingsrecht of recht op bezwaar gebruik wilt maken, kunt u een e-mail sturen aan [email protected].

j) Geautomatiseerde besluiten in afzonderlijke gevallen inclusief profiling

U heeft het recht niet op een uitsluitend op een automatische verwerking – inclusief profiling – gebaseerde beslissing onderworpen te worden, die door middel van rechtsgevolgen ontstaan of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk benadelen. Dat geldt niet wanneer de beslissing

 1. voor het afsluiten van of te voldoen aan een overeenkomst tussen u en ons is vereist
 2. op grond van rechtsvoorschriften van de Europese Unie of de lidstaten, waaronder wij vallen, is toegestaan en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het behoud van uw rechten en vrijheden evenals uw geoorloofde belangen bevatten
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 van de AVG berusten, tenminste indien niet art. 9 lid 2 letter a of g van de AVG geldt en passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden evenals uw geoorloofde belangen werden getroffen.

Met betrekking tot de onder i) en iii) genoemde gevallen treffen wij passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals uw geoorloofde belangen te behouden, waartoe tenminste het recht op ingrijpen van een persoon van ons bedrijf, evenals het recht op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

12. Wijziging van deze privacyverklaring

Indien wij de privacyverklaring wijzigen, dan wordt dit op onze website kenbaar gemaakt en de geregistreerde klanten worden daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.

Datum 02-05-2018