Contact
Telefoon
U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur!
E-mail

Wij beantwoorden uw vragen graag per e-mail.
Mail ons 24 per dag!

Formulier
Heeft u nog vragen?

Voor schriftelijke vragen kunt u ons contactformulier gebruiken.

» Naar het contactformulierAdres

SPRINTIS Schenk
GmbH & Co. KG
Sales Office BeNeLux
Industrieweg 13 A
1521 NC Wormerveer
Nederland

Herroepingsrecht / formulier voor herroeping

U hebt alleen een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende annuleringsvoorwaarden als u een consument bent. Volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is een consument iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Onttrekkingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG // Ludwig-Weis-Str. 11 // 97082 Würzburg // Tel.: +49 (0) 931 40 41 6-0 // Fax: 09 31 / 40 41 6-100 // e-Mail: [email protected]

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd) over uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor dit doel kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van annulering

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welke datum eerder valt.

U heeft de goederen aan ons geretourneerd in de oorspronkelijke transactie.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van het U moet de goederen terugsturen naar SPRINTIS.

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG // Ludwig-Weis-Str. 11 // 97082 Würzburg

om teruggestuurd te worden of aan ons overhandigd. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt. dagen.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen. Functionaliteit van de goederen is niet nodig om ze terug te behandelen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Tot

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG // Ludwig-Weis-Str. 11 // 97082 Würzburg // Fax: 0931 / 40 41 6-100 // e-Mail: [email protected]

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

____________________________________________

Naam van consument(en)

____________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen papieren kennisgeving)

____________________________________________

Datum

____________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Je kunt deze pagina bekijken met < ctrl> + <s> om het op te slaan, of <ctrl> + <p> om het af te drukken.